Vítejte na stránkách Základní školy Mělník - Pšovka

 

    

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v 1. ročníku

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Mělník – Pšovka, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně : 

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

Z18/1

Přijat/a                                   

Z18/2 

Přijat/a        

Z18/3 

Přijat/a        

Z18/4 

Přijat/a        

Z18/6 

Přijat/a        

Z18/7 

Přijat/a        

Z18/8 

Přijat/a        

Z18/9 

Přijat/a        

Z18/10

Přijat/a        

Z18/11

Přijat/a         

Z18/12

Přijat/a        

Z18/13

Přijat/a        

Z18/14

Přijat/a        

Z18/15

Přijat/a        

Z18/16 

Nepřijat/a

Z18/17

Přijat/a        

Z18/18

Přijat/a        

Z18/19

Přijat/a        

Z18/20

Přijat/a        

Z18/21

Přijat/a        

Z18/23

Přijat/a        

Z18/24

Přijat/a         

Z18/25

Přijat/a        

Z18/26

Přijat/a        

Z18/27

Přijat/a        

Z18/28

Přijat/a        

Z18/29

Přijat/a        

Z 18/30

Přijat/a        

Z 18/32

Nepřijat/a       

Z 18/33

Přijat/a        

Z 18/35

Přijat/a

 

Děti s těmito registračními čísly se od školního roku 2018/2019 přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole Mělník – Pšovka, příspěvková organizace.

 

 

Datum zveřejnění :    30.4. 2018                                             Mgr. Martin Kružica
                                                                                            ředitel školy

                                                                                                   

Syndikovat obsah