Vítejte na stránkách Základní školy Mělník - Pšovka

 

    

 

Informace k zápisu do 1. třídy ve školním roce 2017/2018

Vážení rodiče,

     na základě změny zákona č. 561/2004 Sb. byly zápisy do prvních ročníků základních škol posunuty na měsíc duben.

Termín zápisu v naší škole byl stanoven na dny  11. a 12. 4. 2017 ( úterý a středa), vždy od  14,00 do 17,00 h .
K zápisu by měly přijít děti narozené od 1.9. 2010 do 31.8.2011 a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění školní docházky odloženo.

K zápisu s sebou přineste :
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče)

Odklad povinné školní docházky

     Není-li dítě přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením :
- příslušného školského poradenského zařízení (většinou pedagogicko – psychologická poradna)
a současně také
- odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa
Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli k zápisu již s těmito doporučeními (nejpozději však do 30. dubna 2017)

Kritéria pro přijetí žáka k povinné školní docházce v ZŠ Mělník – Pšovka, příspěvková organizace

1. Přednostně jsou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve spádové oblasti naší školy
2. Děti, které mají sourozence, jenž je žákem naší školy
3. Ostatní děti (ty, které mají trvalý pobyt mimo spádovou oblast naší školy)

                                                                                                   

Syndikovat obsah