Vítejte na stránkách Základní školy Mělník - Pšovka

 

    

 Zápis do 1. třídy na školní rok 2018/2019

Zápis dětí do 1. třídy proběhne v úterý 10.4. a ve středu 11.4. 2018 - vždy od 14,00 do 17,00 hodin.
Zapisujeme děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 a děti již zapsané, kterým byl udělen odklad školní docházky.

K zápisu s sebou přineste : 

- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče)

Kritéria přijímání žáků : 

1. přednostně budou přijaty děti ze spádového obvodu školy a děti s uděleným odkladem školní docházky v minulém roce
2. děti,které mají ve škole staršího sourozence a děti zaměstnanců školy 

Spádové obvody škol stanovuje Vyhláška města Mělník č. 3/2016 o společných školských obvodech základních škol.

V Mělníku 14.3. 2018                                                               Mgr. Martin Kružica                   
                                                                                              ředitel školy

                                                                                                   

Syndikovat obsah