Adopce na dálku

Co jsou adopce na dálku

Jedná se o projekt Arcidiecézní charity Praha, zaměřený na trvalou pomoc dětem, kterým jejich rodiče či zákonní zástupci nemohou poskytnout ani základní péči, např. dostatek jídla nebo vzdělání. Za finanční příspěvek "adoptivního rodiče" bude o dítě postaráno bez toho, aby muselo opustit své zázemí, místní kulturu a zvyky. Jedná se o jeden z nejefektivnějších a nejmodernějších způsobů rozvojové pomoci, kdy sponzor přesně ví, jak byly jeho peníze použity.

Co víme o dítěti, které jsme adoptovali?

Jmenuje se Magonge John. Je z UGANDY. Bydlí v obci Busazaki, kde chodí do 5.třídy základní školy. Jeho prospěch ve škole je dobrý, nejraději má matematiku a angličtinu. Rodiče nemá a žije společně s babičkou v chýši. On sám  jako většina obyvatel jejich obce i on prodělal malárii. Pochází z velmi chudé rodiny a naše peníze mu umožní nákup školních potřeb a návštěvu základní školy. Až bude velký, chtěl by se stát učitelem.


Potřebnou finanční částku získávají žáci především sběrem starého papíru, v tomto školním roce i prodejem školního časopisu.