Charakteristika školy

Základní škola Mělník - Pšovka, příspěvková organizace sídlí v Blahoslavově ulici č. 2461 v Mělníku- Pšovce. Jejím zřizovatelem je Městský úřad    v Mělníku. Právní subjekt od 1.9. 1993. Do sítě zařazena 6.3. 1996 ( IČO 47011351 ). Identifikátor: Z 600 047 393.

V Panešově ulici se nachází 1. - 4. ročník prvního stupně, 3 oddělení školní družiny.

V Blahoslavově ulici sídlí ředitelství ředitelství školy, 5. ročník prvního stupně , 6. - 9. ročník druhého stupně. V každém ročníku je po jedné třídě.

Školní družina má 4 oddělení.

Budova školy v Blahoslavově ulici (2. stupeň, vedení školy)                                       Menší objekt v Blahoslavově ulici (učebny Vv, dílna, kuchyňka)