Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 Školní řád je ke stažení zde 

 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou ke stažení zde