Školní družina

Poplatek za školní družinu činí ve školním roce 2018/2019 150 Kč měsíčně, hradí se pololetně, první měsíc v pololetí.

Školní družina má 4 oddělení, jejich činnost se řídí: 
Školním vzdělávacím programem „Člověče mysli trochu na druhé…“ a Řádem školní družiny

ŠVP je přístupný na požádání u hospodářky školy.
Řád školní družiny je ke stažení zde (formát pdf) nebo zde (formát doc)

                                           

                                           

                                           

                                           

Kontakty:
Email - škola:  zspsovka@seznam.cz
Tel. školní družina  I. oddělení Bc. Anna Píbilová : 775064661
Tel .školní družina II. oddělení Jitka Svobodová  :  776482790 
Tel. školní družina III.oddělení Iveta Vlková:     :  773165115