Školní družina

Poplatek za školní družinu činí ve školním roce 2019/2020 150 Kč měsíčně, hradí se pololetně, první měsíc v pololetí.

Školní družina má 3 oddělení, jejich činnost se řídí: 
Školním vzdělávacím programem „Člověče mysli trochu na druhé…“ a Řádem školní družiny

ŠVP je přístupný na požádání u hospodářky školy.
Řád školní družiny je ke stažení  zde (formát doc)

                                           

                                           

                                           

                                           

Kontakty:
Email - škola:  zspsovka@seznam.cz
Tel. školní družina  I. oddělení Bc. Anna Píbilová     : 775064661
Tel .školní družina III. oddělení Hana Švarcbachová  :  777156636
Tel. školní družina II.oddělení Iveta Vlková:         :  773165115