Inspekční zpráva

Inspekční zpráva je ke stažení zde  (stránky ČŠI)
V tištěné podobě je přístupná v hale v budově v Blahoslavově ulici.