Zájmové útvary

  Zájmové kroužky pro školní rok 2018/19

  Keramický - B.Cocherová

  Přírodovědný - V.Filippová

  Výtvarný - J.Říhová

  Pěvecký sbor - R.Plodíková

  Šachový - P.Večerka 

  Příprava na sportovní soutěže v rámci reprezentace školy - V.Kostelecký