Zájmové útvary

  Zájmové kroužky pro školní rok 2019/20

  Keramický - B.Cocherová

  Přírodovědný - V.Filippová

  Výtvarný - J.Říhová

  Sportovní hry - A.Suková

  Šikulky - výtvarný krouužek - M.Jindráčková

  Šachový - P.Večerka 

  Angličtina - Z.Krejčířová

  Příprava na sportovní soutěže v rámci reprezentace školy - V.Kostelecký