Vítejte na stránkách Základní školy Mělník - Pšovka

 

    

 ZÁPIS  DO  1. TŘÍD   

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne ve dnech 16. a 17.4. 2019 ( úterý a středa) -  vždy od 14,00 do 17,00 hodin. 
Letos zapisujeme děti narozené od 1.9. 2012 do 31.8.2013 a děti již zapsané, kterým byl udělen odklad školní docházky. 

K zápisu s sebou přineste : 

- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče)     

Pokud se z vážných důvodů nemůžete zúčastnit, oznamte to, prosím, předem zástupkyni ředitele školy Mgr. Monice Štajncové ( tel 315 624 308). 
Termín náhradního zápisu stanovuji na 23.4. 2019.

Pravidla pro přijímání dětí do 1. třídy :     

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Mělník - Pšovka, p.o. zřizovaná městem Mělník, v souladu s ustanovením platného Školského zákona 
stanovuje pravidla pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy pro rok 2019/2020, podle kterých budou přednostně přijaty :

1. Děti s bydlištěm v příslušném školském obvodu dle Obecně závazné vyhlášky města Mělník č. 3/2016 a děti po odkladu povinné školní docházky
    s bydlištěm v příslušném školském obvodu dle Obecně závazné vyhlášky města Mělník č. 3/2016.

2. Děti, jejichž sourozenec již školu navštěvuje

                                                                     

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáků do 1. ročníku školního roku 2019/2020 bude zveřejněno na webových stránkách školy dne 14.5. 2019.

Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ( v případě nepřijetí žáka) bude zákonným zástupcům umožněno dne  3. května v době od 10,00 do 13,00 hodin
v ředitelně školy. Zákonní zástupci budou pozváni e-mailem. 

V Mělníku 15.3.2019                                   Mgr. Martin Kružica, ředitel školy