Objekty

Materiální zabezpečení výuky
Užitková plocha škol: 2 838 m2
Čistá užitková plocha: 1907 m2
Počet žákovských míst: 480 – 500

Počet učeben: 17

Počet odborných učeben: 7

  • jazyková učebna
  • výtvarné výchovy
  • vaření
  • fyzikálně-chemická laboratoř
  • 2x počítačová učebna
  • skleník pro pěstitelské práce
Počet tělocvičen: 1

Cvičná plocha je 71 m2, celková užitková plocha je 75 m2.
Tělocvična a celý suterén školy byly zničeny povodněmi v srpnu 2002. V červnu 2003 předal zřizovatel škole tělocvičnu, která již prošla úplnou rekonstrukcí a opět slouží pro potřeby výuky.

Školní hřiště: K dispozici je malé školní hřiště s umělou hrací plochou pro míčové hry (Panešova ). Dále travnaté hřiště (Blahoslavova), které je nevyhovující a vyžaduje rekonstrukci. Celková užitková plocha činí 2500 m2.

Školní knihovna: Skládá se z knihovny žákovské a učitelské. V loňském roce byla provedena její revize. Je plně přístupná žákům jednou týdně a může nabídnout zájemcům téměř 5 700 titulů odborných i z beletrie (žákovská knihovna disponuje 2 599 ks knih, učitelská pak 3 063 ks knih).

Školní kuchyň a jídelna: ZŠ Blahoslavova nemá vlastní vývařovnou, má pouze výdejnu, která odebírá obědy ze školní jídelny ZŠ Pražská. Je zde zaveden výhodný čipový systém objednávání a výdeje stravy. Strávníkům se tak nabízí vlastní výběr jídla ze dvou variant podle osobního uvážení.

Kabinety:

  • fyziky a chemie
  • sklad učebnic
  • kabinet TV
Služební byt: V budově v ulici Panešova je k dispozici byt, který nyní využívá učitelka II. stupně.