Terénní praktika

Jsou netradiční formou výuky. V letošním roce proběhla ve Lhotce u Mělníka za účasti partnerské školy ze Slovenska.

  

    

     

Terénní praktika kombinují výchovu ke zdravému životnímu stylu (sport, hry) s netradičními formami výuky, které je možné výhodně provádět mimo školu. Zeměpis – práce s buzolou a mapou, přírodopis – mikroskopování, určování hmyzu, rostlin, matematika – výpočet vzdálenosti apod. Škola zajistila horolezeckého instruktora pro výuku základů slaňování, pracovníka oblastního muzea pro praktickou ukázku z oblasti ornitologie. Mezi sportovní aktivity byly zařazeny volejbal, florbal, ringo, kube, orientační běh, střelba ze vzduchovky a luku….

Celá vícedenní akce podporuje i rozvoj zdravých vztahů mezi žáky různých ročníků školy.