Školní rok 2020/2021

Další cizí jazyky (7. + 8. + 9.ročník)

Třída

Předmět

Vyučuje

Počet hodin

VII.

Německý jazyk
Anglická konverzace

J. Černá
P. Ležalová

2

VIII.

Německý jazyk
Anglická konverzace

J. Černá
P. Hlinecká

2

IX.

Německý jazyk
Anglická konverzace

J. Černá
K. Judová

2

Pracovní činnosti

Třída

Předmět

Vyučuje

Počet hodin

VI.

Pěstitelství,chovatelství
Příprava pokrmů

M. Kružica
J. Říhová

2

VIII.

Pěstitelství,chovatelství
Příprava pokrmů
Svět práce 

M. Kružica
J. Říhová
J.Černá
1

IX.

Pěstitelství,chovatelství
Příprava pokrmů
Svět práce 

M. Kružica
J. Říhová
J. Černá

1