Rozvrhy hodin 2020/2021

I. třída - TU Mgr. Petra Jirmusová – 21 hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Po

Čj

M

Čj

Tv


 

 

Út

Čj

M

Pr

Čj

 

 

 

 

St

Čj

M

Čj

Hv

 

 

 

Čt

Aj

Čj

M

 

 

 

Čj

Pr

Čj

Tv

 

 

 

 

 

II. třídaTU Mgr. Blanka Cocherová – 22 hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Po

Čj

M

Pr

Čj

 

 

 

Út

Čj

M

Čj

 

 

 

St

Aj

M

Čj

Pr

Tv

 

 

 

Čt

Čj

M

Čj

Tv

 

 

 

Čj

M

Tv

Hv

 

 

 

 

 

III. třídaTU Mgr. Marie Jindráčková – 24 hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Po

Aj

Čj

M

Pr

Hv

 

 

 

Út

Čj

M

Čj

Tv

 

 

 

St

Čj

M

Pr

 

 

 

Čt

Čj

Aj

M

Čj

Tv

 

 

 

Aj

Čj

M

 Čj

 

 

 

 

IV. třída TU Mgr. Andrea Suková – 25 hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Po

Čj

Aj

M

     Vl

Hv

 

 

 

Út

Čj

M

Pv

Čj

Tv

 

 

 

St

Čj

Aj

M

Vl

Čj

 

 

 

Čt

Čj

M

Pv

Tč 

 

 

 

Čj

Aj

M

Tv

 

 

 

 

V. třídaTU Mgr. Jindra Říhová – 26 hodin 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Po

Čj

Čj

Pv

Vl

Aj

 

 

Út

M

Čj

M

Pv

Tv

Tv

 

St

Čj

Hv

M

Aj

Čj

 

 

Čt

M

Čj

Čj

 

 

M

In

Čj

Vl

Aj

 

 

 

  

VI. třídaTU Mgr. Tomáš Váňa – 30 hodin 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Po

M

D

In

Hv

Út

Z

F

Vz

Aj

Čj

In

St

M

Čj

Aj

M

Vv

Vv

 

 

Čt

D

Z

Čj

Aj

F

M

Ov

Čj

Tv

Tv

 

 

  

VII. třídaTU  Mgr. Jindra Černá  – 30 hodin 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Po

D

M

Čj

Aj

F

Po/Ak

Út

Aj

M

NeJ

Čj

Vv

Vv

 

 

St

Z

M

F

Tv

Tv

Čt

Čj

D

NeJ

Z

Aj

Hv

Ov

Vz

M

Po/Ak

Čj

 

 

 

VIII. třídaTU Mgr. Vítězslav Kostelecký – 31 hodin 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Po

M

F

Čj

Z

Tv

Tv

 

 

Út

Čj

Ch

Aj

M

Po/Ak

 

 

St

D

Po/Ak

Z

M

Aj

F

Čt

Aj

D

Čj

NeJ

-

Vv

Vv

M

NeJ

Čj

Ch

Ov

 

 

 

IX. třídaTU Ing. Václava Filippová  – 31 hodin 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Po

D

Ov

M

Čj

Vv

Vv

Út

NeJ

Aj

F

M

NeJ

Ch

St

M

F D Čj Ch

Čt

Z

Aj Čj -

Tv

Tv

NeJ

M Čj Aj Cčm Cčm