Pedagogický sbor

Třída Třídní učitel(ka)
I. Mgr. Marie Jindráčková
II. Mgr. Andrea Suková
III. Mgr. Renata Plodíková
IV. Mgr. Blanka Cocherová
V. Mgr. Monika Štajncová
VI. Mgr. Vítězslav Kostelecký
VII. Ing.  Václava Filippová
VIII. Mgr. Jindra Říhová
IX. Mgr. Kateřina Judová
Bez třídnictví pracující ve škole:
Mgr. Zdeňka Karlovcová
Mgr. Jindra Černá - výchovná poradkyně
Mgr. Petra Hlinecká

Mgr. Petra Havlová

Pavel Večerka

Bc. Pavla Ležalová

Mgr. Václav Honzák 

Bára Krauskopfová

Iveta Vlková - asistentka pedagoga
Hana Šimralová - asistentka pedagoga
Petra Otradovcová - asistentka pedagoga
Zuzana Krejčířová - asistentka pedagoga
Václava Nejedlá - asistentka pedagoga
Hana Švarcbachová - asistentka pedagoga

Vyučující ŠD
Iveta Vlková (vedoucí vychovatelka)

Jitka Svobodová (vychovatelka)

Bc. Anna Píbilová (vychovatelka)
Hana Švarcbachová (vychovatelka)