Pedagogický sbor

Třída Třídní učitel(ka)
I. Mgr. Petra Jirmusová
II. Mgr. Blanka Cocherová
III. Mgr. Marie Jindráčková
IV. Mgr. Andrea Suková
V. Mgr. Jindra Říhová
VI. Mgr. Tomáš Váňa
VII. Mgr. Jindrá Černá - výchovná poradkyně
VIII. Mgr. Vítězslav Kostelecký
IX. Ing. Václava Filippová
Bez třídnictví pracující ve škole:
Mgr. Zdeňka Karlovcová
Mgr. Pavla Ležalová
Mgr. Petra Hlinecká

Mgr. Kateřina Judová

Pavel Večerka

Ondřej Vojáček

Bc. Bára Krauskopfová

Petra Otradovcová - asistentka pedagoga
Zuzana Krejčířová - asistentka pedagoga
Václava Nejedlá - asistentka pedagoga
Hana Švarcbachová - asistentka pedagoga
Bc.Šnýdlová Pavlína - asistentka pedagoga

Vyučující ŠD
Iveta Vlková (vedoucí vychovatelka)

Bc. Anna Píbilová (vychovatelka)

Hana Švarcbachová (vychovatelka)