Pedagogický sbor

Třída Třídní učitel(ka)
I. Mgr. Blanka Cocherová
II. Mgr. Marie Jindráčková
III. Mgr. Andrea Suková
IV. Mgr. Renata Plodíková
V. Mgr. Tomáš Váňa
VI. Mgr. Jindra Černá - výchovná poradkyně
VII. Mgr. Vítězslav Kostelecký
VIII. Ing. Václava Filippová
IX. Mgr. Jindra Říhová
Bez třídnictví pracující ve škole:
Mgr. Zdeňka Karlovcová
Mgr. Pavla Ležalová
Mgr. Petra Hlinecká

Mgr. Kateřina Judová

Pavel Večerka

Ondřej Vojáček

Hana Šimralová - asistentka pedagoga
Petra Otradovcová - asistentka pedagoga
Zuzana Krejčířová - asistentka pedagoga
Václava Nejedlá - asistentka pedagoga
Hana Švarcbachová - asistentka pedagoga
Bc.Šnýdlová Pavlína - asistentka pedagoga

Bc.Krauskopfová Bára 

Vyučující ŠD
Iveta Vlková (vedoucí vychovatelka)

Bc. Anna Píbilová (vychovatelka)

Hana Švarcbachová (vychovatelka)