O.s. Semiramis

Naše škola má již několikaletou spolupráci s o.s. Semiramis, které nám poskytuje: Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování realizované ve školním prostředí - Program se zaměřením na návykové látky - Program se zaměřením na zdravé vztahy v kolektivu Preventivní servis poskytovaný školám, na kterých je realizován Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování - Poradenství školám a školským zařízením ohledně rizikového chování dětí a mládeže - Poradenství a asistence při tvorbě Minimálního preventivního programu školy - Poradenství ohledně získávání finančních prostředků - Setkávání školních metodiků prevence - Tvorba sociální sítě Díky této spolupráci je naše škola hodnocena jako jedna z nejúspěšnějších v regionu v potírání negativních jevů v chování žáků z pohledu MÚ, KÚ, i PPP.