Prostředí kmenových učeben

    

  

   

Žáci 5. třídy zůstávají ve své učebně až do konce školní docházky, mají možnost své prostředí průběžně zlepšovat.