ZOO adopce

Žákovský parlament o její realizaci rozhodl ve školním roce 2009/2010. Hlavním iniciátorem byla senátorka Markéta Valušová z třídy 9.A. Po zhodnocení finančních možností školy bylo vybráno pro adopci menší zvířátko – klokánek králikovitý. V jeho adopci škola pokračuje i v tomto roce. Na oplátku získala škola od pražské zoo permanentní vstupenky, nabídky vzdělávacích programů, jsme zváni na zahájení sezóny v zoo.

Více o klokánkovi

  

  • Řád: Vačnatci Marsupialia>
  • Čeleď: Klokánkovití Potoroidae
Základní popis: Je to drobný klokan šedohnědé barvy. V přírodě je poměrně vzácný. V přírodě žije samotářsky a skrytým způsobem života v lesnatých oblastech jihozápadní Austrálie. Dříve byl mnohem hojnějšía obýval suché planiny a pahorkatiny na jihu. Dosahuje hmotnosti okolo 1-1,5 kilogramů, délky těla 30-38 cm, ocas je stejně dlouhý. Rozdíl mezi samcem a samicí je téměř neznatelný. Dožívá se okolo sedmi roků. 
Výskyt: Jihozápadní Austrálie 
Chov a krmení: Tyto klokany i některé další rody je vhodné chovat v párech. Pro úspěšný chov je vhodná vnitřní ubikace a dobře utěsněný travnatý výběh s vysazenými křovinami. Pozor se musí dát na dobré zabezpečení výběhu proti úniku neboť klokánci výborně šplhají. V zimě je nutné vytápět ubikaci alespoň na 18-22 °C. Samička rodí po 21 dnech březosti jediné mládě. Mláďata se zdržují ve vaku přes sto dnů. Pohlavně dospívají po jednom roce života. Samice muže mít mláďata 2-3 krát do roka. 
Hlavní složku potravy tvoří kvalitní seno, listy a větvičky stromů, ovoce, zelenina. jako doplněk podáváme ovesné vločky, pečivo nebo granulované směsi pro přežvýkavce. Potřebují také určité množství živočišných bílkovin, podáváme jim kočičí suchary, hmyz, uvařené maso a vejce.